دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hزنجان
8 km/hجزیره کیش
6 km/hمهاباد
6 km/hجزیره سیری
6 km/hزابل

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
13°Cنوشهر
15°Cاردبیل
18°Cماکو
20°Cخوی
20°Cتبریز

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
39°Cاهواز
39°Cآبادان
38°Cایرانشهر
37°Cامیدیه
36°Cبم

!به هوا ایران کمک کنید