دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
6 km/hآبادان
5 km/hبم
5 km/hچابهار
5 km/hمشهد
4 km/hاهواز

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
11°Cنوشهر
16°Cتبریز
16°Cزنجان
17°Cارومیه
17°Cهمدان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
33°Cآبادان
33°Cایرانشهر
32°Cبندر عباس
31°Cاهواز
31°Cجاسک

!به هوا ایران کمک کنید